APV i mindre virksomheder

Rapport fra pilotprojekt om hvordan mindre virksomheder kan lave kortlægning, prioritering og handleplaner når der skal laves ArbejdsPladsVurdering (APV).

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de projektansvarliges erfaringer i projektforløbet og den generelle erfaring som BST-konsulenter indsamler gennem deres daglige arbejde.

Rapporten falder i tre dele. En gennemgang af hele projektet, industriens APV-pakke og af diverse bilag. Rapporten skal ses i sin helhed.

Hent materialet

Fakta om materialet

Emne: APV

Sideantal: 53

Udgivelsesår: 2002